โปรแกรม 1       แบบเต็มวัน Full Board - Accommodation ห้องพักรวมอาหารเช้า - กลางวัน - เย็น + เบรค 2 มื้อ ราคาท่านละ 950                      บาท/วัน (พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 300 บาท)
โปรแกรม 2
     แบบเต็มวัน Full Board อาหารกลางวัน + เย็น + เบรค 2 มื้อ ราคาท่านละ 500 บาท/วัน
โปรแกรม 3       แบบครึ่งวัน Half Board อาหารกลางวัน + เบรค 2 มื้อ ราคาท่านละ 380 บาท/วัน
โปรแกรม 4       แบบครึ่งวัน Half Board อาหารกลางวัน + เบรค 1 มื้อ ราคาท่านละ 250 บาท/วัน


นอกจากโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อเสนออื่นๆ อีกมากมายที่จะเลือกอำนวยประโยชน์ในการจัดประชุมสัมมนา กับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จองห้องพัก (Reservation)

เลตรัง รีสอร์ทและอาหาร
เลขที่ 54/22 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร (075)274027-8, (075)274227-8
แฟกซ์ (075)274029
(089)4744423, (081)6655870, (089)7723080
email : LayTrangResort@yahoo.com