โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 ท่องทะเลแดนใต้

       รถรับที่สนามบิน - สถานีรถไฟ เดินทางมายัง "เลตรังรีสอร์ท" เก็บสัมภาระพักผ่อน
       อรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยความสดชื่น รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเลตรัง หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ทะเลอันดามัน ที่มีความงดงามมากมายรอคอยการชื่นชม ออกเดินทางจากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ "เกาะมุก" ถึงบริเวณ "เกาะมุก"
       บริการเสื้อชูชีพ พร้อมกับ สน็อคเกิล เมื่อเรียบร้อย นำท่านสมาชิกลงว่ายน้ำบริเวณเกาะมุก ชมความงดงามของปะการังนานาชนิด และเข้าไปในบริเวณเกาะมุก เพื่อลอดเข้าไปใน "ถ้ำมรกต" อัญมณีเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ภายในถ้ำท่านจะได้พบกับความงดงามของธรรมชาติ
       น้ำทะเลสีเขียว ดัง "มรกต" เป็นการต้อนรับเข้าสู่ความงามโดยมีนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายท่านเคยกล่าวไว้ว่า "เหมือนสวรรค์ลืมเอาไว้" ได้เวลาอันสมควร นำท่านสมาชิกออกจากถ้ำแล้วขึ้นเรือ เพื่อเดินทางสู่ "เกาะกระดาน" เพื่อดำน้ำดูปะการังหลากสี
       เที่ยง และรับประทานอาหารกลางวัน ณ "เกาะไหง" หลังรับประทานอาหารแล้วนำท่านดำน้ำ ชมปลาสีสันสวยงามนานาชนิด เหมือนกับกำลังว่ายอยู่ในตู้ปลาที่มีปลาสวยงามว่ายโอบล้อมตัวเราตลอดที่ "เกาะเชือก" และ "เกาะม้า" ถึงเวลาเย็นเข้ามาเยือน นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ นำท่านเข้าสู่ที่พัก อาบน้ำ พักผ่อนตามอิสระ
       เย็น รับประทานอาหารค่ำจากทะเลสดๆ หลังรัยประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย …. ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 ชม วนอุทยานหาดเจ้าไหม

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยความสดชื่น รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเลตรัง สายๆไปเที่ยว "วนอุทยานเจ้าไหม" ลงเล่นน้ำและคอยแอบดู "ปลาพยูน" กินหญ้าทะเล (ถ้าโชคดีได้เจอ) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับอาบน้ำ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กก
ย4


โปรแกรม 4 วัน 3 คืน / โปรแกรม 3 วัน 2 คืน /  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน /  โปรแกรม 1 วัน 1 คืน / วันเดย์ทัวร์

จองห้องแพกเกจทัวร์ออนไลน์ (Online Package TourReservation)

เลตรัง รีสอร์ทและอาหาร
เลขที่ 54/22 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร (075)274027-8, (075)274227-8
แฟกซ์ (075)274029
(089)4744423, (081)6655870, (089)7723080
email : marketting@laytrang.com