โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมวันเดย์ทัวร์ ( 1 วัน )

รายการที่ 1
       ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเวลา 9.30 น. ชมความงามของทะเลตรัง แล้วเข้าสู่ "ถ้ำมรกต" ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติซ่อนเร้น เรายังคงเดินทางต่อไปเพื่อดูปะการังไหวที่ "เกาะเชือก" พบกับปลาหลากสีสรรที่ "เกาะม้า" จึงเดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือเวลาประมาณ 15.30 น.

รายการที่ 2
       ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเวลา 9.30 น. สู่ "เกาะรอก" แหล่งดำน้ำที่มีปะการังสวย และสมบูรณ์ที่สุด เราพักทานอาหารกันบนเรือ แล้วเดินทางไปชมความมหัศจรรย์อันงดงามของ "ถ้ำมรกต" จึงเดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือเวลาประมาณ 15.30 น.

บริการอาหารกลางวัน / อุปกรณ์ท่องทะเล / ไกด์


โปรแกรม 4 วัน 3 คืน / โปรแกรม 3 วัน 2 คืน /  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน /  โปรแกรม 1 วัน 1 คืน / วันเดย์ทัวร์

จองห้องแพกเกจทัวร์ออนไลน์ (Online Package TourReservation)

เลตรัง รีสอร์ทและอาหาร
เลขที่ 54/22 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร (075)274027-8, (075)274227-8
แฟกซ์ (075)274029
(089)4744423, (081)6655870, (089)7723080
email : marketting@laytrang.com