ให้รางวัลกับชีวิต ด้วยการท่องเที่ยวไปตามธรรมชาติอันงดงาม
เลตรัง ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ สำหรับทุกท่าน (ราคาทัวร์สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 6,000 บาท/ท่าน <ดูรายละเอียด>
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคา 4,500 บาท/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 3,500 บาท)
<ดูรายละเอียด>
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน ราคา 3,500 บาท/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2,000 บาท)
<ดูรายละเอียด>
ทัวร์ 1 วัน 1 คืน ราคา 2,000 บาท/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1,500 บาท)
<ดูรายละเอียด>
วันเดย์ทัวร์ ราคา 750 , 1,200 บาท(เกาะรอก)/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 450 , 800 บาท) 
<ดูรายละเอียด>

จองแพกเกจทัวร์ออนไลน์ (Online Package Tour Reservation)

เลตรัง รีสอร์ทและอาหาร
เลขที่ 54/22 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร (075)274027-8, (075)274227-8
แฟกซ์ (075)274029
(089)4744423, (081)6655870, (089)7723080
email : marketting@laytrang.com