เลตรัง รีสอร์ท
กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อจองที่พัก หรือเพื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เราจะติดต่อกลับหาคุณตามที่อยู่ เบอร์โทร หรือ email

ข้อมูลส่วนตัวผู้จอง

ชื่อ-สกุล :

ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Fax :
email :
วันที่ต้องการจอง :
รายละเอียดการจองที่พัก
ประเภทที่พักที่ต้องการ :
จำนวนที่พัก : หลัง
จำนวนคน : คน
   
รายละเอียดการจอง Package
ประเภทPackageที่ต้องการ :
จำนวนคน : คน
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สั่งจ่าย : ชื่อบัญชี อุษา เกลี้ยงช่วย หรือ พรจันทร์ นิลศิริ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
สาขา อำเภอสิเกา บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 918-6-00410-7