ห้องพัก เตียงคู่สำหรับ 2 ท่าน
 ราคา : 1,200 บาท
(เตียงเสริม 250 บาท สำหรับ 1 ท่าน)