บังกะโล เตียงคู่ สำหรับ 4 ท่าน : 1,500บาท

 (เตียงเสริม 250 บาท สำหรับ 1 ท่าน)