บังกะโล ที่พักสำหรับ 8 ท่าน , เตียงขนาดคิงส์ไซส์
     2 เตียง สำหรับ 4 ท่าน ทั้ง 2 ชั้น
        ราคา : 3,000 บาท

             (เตียงเสริม 250 บาท สำหรับ 1 ท่าน)