บังกะโล ขนาดครอบครัวสำหรับ 8-15 ท่าน

ราคา : 5,000 บาท
 (เตียงเสริม 250 บาท สำหรับ 1 ท่าน)